Gebyrer

Gebyrer

Gebyrer
I forbindelse med tegning af dine forsikringer pålægges der gebyrer. Nederst kan du se, hvilke gebyrer, der er tale om.

Bidrag til Garantifonden
Jf. bestemmelse fra Finanstilsynet skal ETU Forsikring A/S fra 2019 årligt opkræve kr. 40,- i bidrag pr. police til Garantifonden på bil-, motorcykel-, indbo-, hus- og ejerskifteforsikringer.

Garantifondsbidraget er et bidrag, der er med til at sikre dig den erstatning du er berettiget til, ved eventuelle fremtidige konkurser blandt alle skadeforsikringsselskaber. Bidraget vil fremgå af din opkrævning/specifikation.

Generel terminsopdeling af præmier
Tillæg halvårlig opkrævning 3% af den årlige præmie, kvartårlig opkrævning 5% af den årlige præmie, og månedlig opkrævning 8% af den årlige præmie. Det kræver dog tilmelding til betalingsservice, hvis man ønsker opdeling af sin præmie.

Bemærk: Tillæg beregnes ikke på vores “HjemTotal- og HusTotalkunde” – dvs., hvis du har minimum 3 rabatgivende forsikringer hos os.

Ændringsgebyr
Såfremt der ændres på policen i forhold til det aftalte, efter at policen er udstedt, vil der bliver opkrævet et ændringsgebyr på 250 kr., med mindre der er tale om udvidelse af policen.

Opkrævning af taksatorgebyr
Opkræves i forbindelse med udvidelse af motorpolice, som kræver besigtigelse af taksator.
Gebyr kr. 750,- Er rapporten så dårlig at vi ikke kan tilbyde udvidelsen, opkræves der også gebyr på kr. 750,-

Administrationsgebyr
Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 60 ved giroopkrævning og kr. 25 ved betalingsservice.

Rykkergebyr
Der opkræves kr. 100 ved. 1. rykker og kr. 100 ved 2. rykker

Ekspeditionsgebyr
Ved opgørelse af kundeforhold, enten i forbindelse med konkurs eller andet, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 150 for private kunder pr. police og kr. 250 for erhvervskunder pr. police.

Ved opsigelse af ansvarsforsikring på hund eller sygeforsikring på hund, kat, gnaver eller dyreforsikring, og der er tale om en enkeltstående forsikring, opkræves et ekspeditionsgebyr på 50,- kr.  

Deponeringsgebyr
I forbindelse med stilstandsforsikring på biler, kan nummerpladerne indleveres. Det koster et gebyr for opbevaring af pladerne på kr. 500,-

Udbetalingsgebyr – ej NemKonto
Hvis der ønskes udbetaling til anden konto end NemKonto, koster det et gebyr på kr. 200, som fratrækkes ristornoen.

Genoptagelse efter restance
Vælger vi at genoptage et kundeforhold efter en restance, koster det et gebyr på kr. 350,-

Vognskiftegebyr
Der opkræves et vognskiftegebyr på 150 kr. pr. police/pr. vognskift.

Gebyr for genfremsendelse af post
Der opkræves et gebyr på kr. 150 såfremt ETU Forsikring A/S skal genfremsende post, der skyldes manglende foranstaltninger fra forsikringstager. 

Opsigelse af forsikring
Alle gebyrer for opsigelse med kort varsel indexreguleres en gang om året den 1. januar.

Når forsikringstager ønsker at opsige sin forsikring før hovedforfald

  • Hvis forsikringen har været i kraft i mere end 1 år opkræves et gebyr på kr. 135 pr. police
  • Hvis forsikringen har været i kraft i under 1 år opkræves et gebyr på kr. 675 pr. police
ForsikringGebyr i kr. under 1 årGebyr i kr. efter 1 år
Bil675135
Båd675135
Trailer/påhængsvogn675135
Campingvogn675135
Fritidshus675135
Dyr675135
Parcelhus675135
Indbo675135
Rejse675135
Motorcykel675135
Ulykke675135
Nedlagt Landbrug675135
Knallert675135


Gebyr – mægler betjente kunder

Ønsker mægleren at få “kopi-policer” af kundens forsikringer, opkræves et gebyr på 200,- kr pr. police.

Såfremt en opsigelse på en forsikring, via en mægler, ikke bliver fremsendt via EDI, men i stedet sendes pr. mail til manuel behandling, opkræves et administrationsgebyr på 150,- kr. pr. police.

Opsigelse via EDI koster ikke gebyr på erhvervskunder. Ved private kunder kan der opkræves et gebyr, hvis der er tale om forkortet opsigelse.