Indeksregulering

Indeksregulering

Alle forsikringspræmier, forsikringssummer m.m. indeksreguleres hvert år efter et forbrugerindeks (lønindeks) fra Danmarks Statistik. 

Indeksreguleringen sker for at sikre, at forsikringens værdi for dig følger med den almindelige prisudvikling i samfundet.