Samarbejdspartner

Samarbejdspartner

Unik Forsikring er et forsikringsagentur der formidler forsikringer i samarbejde med ETU Forsikring A/S. Det betyder at ETU Forsikring A/S er risikobærende selskab.

ETU Forsikring A/S er omfattet af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber.

ETU Forsikring A/S er ansvarlig for policeadministration, præmieopkrævning og skadesbehandling.

Unik Forsikring står for alt rådgivning og kundeservice vedrørende vores forsikringsprodukter.